Ulotka Audio

Ulotka Audio

Jeśli jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą, za pomocą infolinii Ulotka Audio możesz odsłuchać treść wybranych ulotek farmaceutycznych wybierając bezpłatny numer
tel. 800 706 848! Infolinia nie zawiera reklam!

Jak odsłuchać ulotkę?
Korzystanie z Infolinii jest intuicyjne i proste. Wystarczy, że wybierzesz numer tel. 800 706 848, a następnie wprowadzisz nazwę leku za pomocą klawiatury telefonu (na zasadzie pisania sms-a z użyciem słownika T9) i zatwierdzisz wybór znakiem „#”. Pod klawiszem „0” jest dostępny Serwis Konsultanta - konsultanci pomogą Ci w poruszaniu się po zasobach Infolinii.


Co zrobić gdy ulotki mojego leku nie ma w infolinii? Nie wszystkie ulotki farmaceutyczne są już dostępne w infolinii, ponieważ nie wszystkie firmy farmaceutyczne zdecydowały się na udział w tym przedsięwzięciu. Podejmujemy jednak działania, by w systemie znalazło się jak najwięcej ulotek, więc ich liczba systematycznie wzrasta.

Jeśli ulotki Twojego leku nie znajdziesz w infolinii,
naciśnij klawisz „0” i połącz się z konsultantem.
Czekamy na informacje od Ciebie!

Infolinia Ulotka Audio to:

  • Twoje bezpieczeństwo – gwarantujemy dostęp do sprawdzonej i najbardziej aktualnej wersji ulotki.
  • Brak kosztów połączeń – nie poniesiesz żadnych kosztów połączenia.
  • Stały dostęp – możesz korzystać z infolinii 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  • Prosta obsługa – łatwe, intuicyjne poruszanie się po systemie przy użyciu klawiatury telefonu.
  • Samodzielność obsługi – nie musisz nikogo prosić o pomoc w odczytaniu ulotki dołączonej do leku.
  • Kompleksowość – ulotki wielu różnych produktów leczniczych zgromadzone są w jednym miejscu.
  • Serwis konsultanta – wsparcie wykwalifikowanych i przyjaznych konsultantów, którzy pomogą Ci w poruszaniu się po zasobach infolinii (w dni robocze w godz. 8.00 – 20.00).
Ulotka Audio. Bezpłatna Infolinia
800 706 848
Ulotka Audio. Połączenie z zagranicy
(Uwaga. Połączenie jest płatne)
(+48 71) 724 20 18
Dane teleadresowe:
E-mail: biuro@medsync.pl
Telefon stacjonarny: (+48 71) 724 29 12